Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2019

17:38
8635 a5ac 500
17:37
4298 43b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaoverthinking overthinking

March 23 2018

20:40
1954 3996 500

vvni:

Greta Buyspse photography

August 01 2017

11:58
6552 c597 500
Reposted fromnudes nudes viaoverthinking overthinking
11:57
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

April 16 2017

18:33

March 10 2017

19:48
9070 6f15 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaindisputabel indisputabel

February 26 2017

23:55
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
23:54
1553 b189
23:54

haukursig:

Isafjordur, Iceland

Reposted fromweightless weightless viarudaizia rudaizia

February 23 2017

01:10

February 16 2017

17:20
5976 4edc 500
Railroad production (1866)
Reposted fromink ink viaszydera szydera

February 13 2017

21:32

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapeasorela peasorela
21:29
21:29
9228 2fc2
Reposted frommartynkowa martynkowa viarudaizia rudaizia
21:28
5727 b34f

Léon 1994 reż.Luc Besson

Reposted fromilovemovies ilovemovies viaindisputabel indisputabel

May 24 2015

18:36

May 07 2015

11:19
Budzić się co rano i starać się odtworzyć sen po to, żeby uporać się z podejrzeniem, że sen powiedział o nas więcej, niż chcemy na jawie wyznać. 
— Czesław Miłosz
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty

May 03 2015

22:12
0486 d52d 500

shinobetatsumi:

阿佐ヶ谷

Reposted frommyry myry viafourstrings fourstrings

April 05 2015

18:42
7891 47e5 500
Reposted byannjohansonkostro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl